Innovation & Utveckling

Care Dental har levererat IT-nytta i många år till kunder som kör Frenda, inte minst vad gäller support men även tekniska grundplattformar för att få en bra Frenda-upplevelse. Med Care Dentals Frenda-anpassade tekniska lösning minskar dina kostnader jämfört mot en normalt högre serverkostnad som traditionell IT tidigare krävde. När du kör Frenda behöver du inte ha en lika kraftfull eller dyr server som förr av den anledningen att du inte har lika stort behov av lagring som tidigare, därför räcker det med en enklare server.

Vad är då en Server rent praktiskt? En server tillhandahåller och organiserar åtkomst till dessa resurser för andra datorer som är kopplade till den, exempelvis dina röntgendatorer.

Men varför ska man behöva investera i en server?
Speciellt om merparten av mina viktiga data ligger i molnet tänker du, jo därför att många funktioner behövs fortfarande lokalt på din praktik, dina datorer behöver centralt samlas ihop för att säkerhet och kommunikation med omvärlden ska fungera bra och där fyller en lokal server fortfarande rollen för administration såsom inloggning i nätverket, tilldelning av nätverksaccess till rätt mappar, samt utdelning av skrivare, mappar för lagring av filer där dina lokala filer som anteckningar, Excel dokument, personaldokument mm. behöver lagras så att dina medarbetare kommer åt dem. Har du dessutom en CBCT maskin finns i dag ingen möjlighet att överföra dessa filer till molnet ännu för smidig bearbetning och det är ingen bra ide att ha dessa original-filer primärt sparade på en arbetsstation. Nedan följer en liten lista på vad du behöver och inte behöver lokalt när du kör Frenda och vad man i IT-branschen kallar för ”Hybridlösning” d.v.s. vissa bitar körs lokalt medan andra delar ligger i molnet.

Dessa funktioner flyttas från server till molnet!
De behöver inte längre ligga på en server lokalt.

- Journalsystem (Frenda)
- Röntgenprogram (Frenda)

Dessa funktioner rekommenderas att vara kvar på en server lokalt även om du kör webbaserat!
Anledningen är att dina datorer primärt behöver tillgång till nedan funktioner.

- IP tilldelningar till dina datorer och utrustning som skrivare mm. (DHCP-server)
- Inloggningssäkerhet på datorerna. (Active Directory Server)
- Centrala mappar för dokumentlagring (Nätverksdelning)
- Central styrning av dina datorers ”beteende” (Policy-hantering)
- Lösenordshantering (Säkerhet med Domänkonton är mycket högre än med ”lokala Arbetsstations konton)
- Backupfunktion av dina lokalt lagrade filer

Nedan funktioner är bara en liten lista av de funktioner som via administrerar oavsett om du har din data i molnet eller lokalt på din server. Det finns många fler exempel om du önskar mer information.

- Uppdatering av dina datorers operativsystem
- Antivirusprogram
- Administration och bevakning av kontosäkerhet
- Uppdatering av dators drivrutiner för dina kringkomponenter som skanners röntgen sensorer
- Uppdatering av din nätverksutrustning som nätverksswitch, wifi-accesspunkt.
- Uppdatering samt bevakning av din nätverksbrandvägg för skydd mot internetattacker.
- Säkerhetskopiering/Backup av dina filer
- Assistans med dina mailkonton
- Assistans med vardagliga användarproblem, som program som hänger sig, felsökning av problem med både mjukvara och hårdvara.
- Avhjälpning av nätverksbekymmer, kan vara att en dator inte får kontakt med internet.
- Assistans med betalterminaler.
- Assistans med utskriftsproblem.
- Och många, många, fler saker som gjort Care Dental känt för sitt engagemang och support till Kunder!